JABATAN PERDANA MENTERI

 dilihat 2392 kali

Alamat: Seksyen Pengurusan Fasiliti, Bahagian Khidmat Pengurusan, Aras -1, Setia Perdana 8, Kompleks Setia Perdana, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya, Malaysia.
Telefon Pejabat/Bimbit: 03-88723653
Faks: 03-88883904
E-mel: khairul.nur@jpm.gov.my; norhafizawati@jpm.gov.my; syaharizad@jpm.gov.my
:
: