BILIK SEMINAR

 dilihat 256 kali

Bilik seminar ini disediakan dengan penghawa dingin, kerusi, dan meja yang sesuai untuk 30 orang peserta.


Bilangan: 1
Kapasiti: 30


Syarat Tempahan

  1. Permohonan mestilah dibuat sekurang-kurangnya empat belas (14) hari lebih awal dari tarikh tempahan. (Reservation must be made at least 2 weeks in advance from the reserved date.)
  2. Kami boleh menerima bayaran melalui tiga (3) cara iaitu Kiriman Wang Pos kepada Pengarah Kolej Komuniti Gerik, Pesanan Tempatan (LO), atau bayaran tunai. Bayaran tunai hanya boleh dilakukan pada waktu pejabat. (We can accept payment made through Postal Order to Pengarah Kolej Komuniti Gerik, Local Order, or cash. Cash payment can only be made during office hours.)
  3. Tanpa mengira cara yang digunakan, semua pembayaran mestilah diselesaikan selewat-lewatnya tiga (3) hari bekerja lebih awal dari tarikh tempahan atau pihak Kolej Komuniti Gerik berhak untuk membatalkan tempahan tanpa sebarang makluman. (Regardless of the payment method, payment must be made in full at least three (3) working days in advance from the reserved date. Otherwise, we reserved the right to cancel the booking without any notification.)
  4. Pembatalan boleh dibuat selewat-lewatnya tiga (3) hari bekerja lebih awal dari tarikh tempahan. Selepas tempoh tersebut, anda masih berhak untuk membuat pembatalan tempahan tetapi pihak kami juga berhak untuk tidak memulangkan sebarang bayaran yang telah dibuat. (Cancellation can be made at least 3 working days before the reserved date. Cancellation can still be made after that period but we reserved the right to not return any payment that have been made.)
  5. Samaada anda menempah sebagai orang perseorangan atau satu kumpulan, kami hanya akan berurusan dengan orang yang membuat tempahan tersebut bagi mengelakkan sebarang salah faham. (Whether you book as an individual or as a group, we will only deal with the one who made the reservation to prevent miscommunication.)
  6. Sebarang percanggahan maklumat berkenaan Syarat Tempahan antara versi Bahasa Melayu dan lain-lain bahasa, versi Bahasa Melayu akan diutamakan dan digunapakai. (If there's any discrepancies between the Booking Terms of Malay version and other language version, the Malay version shall prevail.)
  7. Untuk pertanyaan lanjut atau berbincang mengenai apa-apa masalah, sila hubungi Penyelaras 1MTC (Puan Nuraisyah), atau Unit Kewangan (Puan Nurul/Wati) di talian 05 791 6199 pada waktu pejabat. (For more information or if there's any issues, please contact 1MTC Coordinator (Mrs. Nuraisyah), or The Finance Unit (Mrs. Nurul or Mrs. Wati) at 05 791 6199 during office hours.)

Alamat: Kolej Komuniti Gerik, Bukit Nasah, 33300, Gerik, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Telefon Pejabat/Bimbit: 057916199
Faks: 057916399
E-mel: kkgerik@kkgri.edu.my

Penyelia Fasiliti
Ahmad Shahrin bin Ahmad Kamel  ahmad.shahrin@kkgri.edu.my
Nuraisyah binti Abdul Aziz  nuraisyah@kkgri.edu.my

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM100.00 RM100.00 RM100.00 RM100.00 RM100.00 RM100.00 RM100.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari
  • The size of the money return for booking rooms - 100%

Tempahan