MAKMAL KOMPUTER

 dilihat 180 kali

MAKMAL KOMPUTER


Bilangan: 0
Kapasiti: 18


Syarat Tempahan

PERMOHONAN DIKEMUKAKAN SECARA BERTULIS KEPADA PENGARAH SELEWAT-LEWATNYA 1 BULAN DARI TARIKH PENGGUNAAN.

Alamat: KAWASAN PERINDUSTRIAN TAMAN MERU, 30020 JELAPANG, PERAK
Telefon Pejabat/Bimbit: 05-5277777
Faks: 05-5270702
E-mel: info@ilpipoh.gov.my

Penyelia Fasiliti
Pn.Norsuhaila bt Kasah  suhaila.kasah@jtm.gov.my
 

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan