ASRAMA PEREMPUAN

 dilihat 338 kali

Mempunyai 4 katil setiap bilik. 4 almari, 1 bantal dan 1 tilam.


Bilangan: 1
Kapasiti: 100


Syarat Tempahan

Tempahan hendaklah selewatnya 30 hari.

Alamat: Mukim Tekai, Pekan Naka
Telefon Pejabat/Bimbit: 047993000
Faks: 047851269
E-mel: roslailawati@kbs.gov.my

Penyelia Fasiliti
ROSLAILAWATI BINTI MOHD  roslailawati@kbs.gov.my
 

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan