MAKMAL KOMPUTER 3

 dilihat 55 kali


Bilangan: 26
Kapasiti: 26


Syarat Tempahan

Temphan perlu dibuat 3 hari sebelum aktiviti


Alamat: Peti Surat 2, 89207 Tuaran, Sabah
Telefon Pejabat/Bimbit: 088-797500
Faks: 088-788007
E-mel: admin@ipkent.edu.my

Penyelia Fasiliti
VIJAYA BIN HASSIM  vijayahassim@ipkent.edu.my
 

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 26 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan