DEWAN PUTRA 1MALAYSIA

 dilihat 198 kali


Bilangan: 1
Kapasiti: 180


Syarat Tempahan


Alamat: BIRO TATANEGARA JABATAN PERDANA MENTERI BUKIT SAGU
Telefon Pejabat/Bimbit: 095477241
Faks: 095478079
E-mel: noraziah@btn.gov.my

Penyelia Fasiliti
RAFIDAH AYOB  rafidah@btn.gov.my
NOR AZIAH BINTI MOHD SALLEH  noraziah@btn.gov.my

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan